Kontorbygg sett fra E6 - Karihaugveien 89

EIENOR AS skal utvikle opp mot 20.000 kvm nytt logistikkbygg langs E6 nord i Oslo kommune. 

Det er i dag et kontorbygg på eiendommen, men to store tomter på hver side av bygget skal utvikles. 

Dette gjøres i samarbeid med ORO Eiendom.

Incube Arkitekter er arkitekt.