TOMT TIL UTVIKLING SØKES I NORDRE FOLLO FRA 2.000 KVM

Beliggenhet

VI SØKER TOMTER FOR UTVIKLING - GJERNE AVSATT TIL NÆRINGSFORMÅL - NORDRE FOLLO KOMMUNE

Beskaffenhet

AVSATT TIL NÆRINGSFORMÅL I KOMMUNEPLAN ELLER REGULERT. OMRÅDER SOM IKKE HAR RIKTIG FORMÅL ER OGSÅ AV INTERESSE - TA KONTAKT