Siste bygg i Håndverksvieen 15 er nå innflyttet. Mandarinen er leietaker og er godt fornøyd.