Eienor AS skal sammen med Karihaugveien 89 Utvikling utvikle en tomt på 33.573 kvm langs E6 mot Gardermoen. 

Karihaugveien 89

Det står i dag et kontorbygg på eiendommen på totalt 10.972 kvm.

På den resterende tomten planlegges det to kombinasjonsbygg.