MANDARINEN OSLO AS FLYTTER INN HÅNDVERKSVEIEN 15

Det er inngått leieavtale med Mandarinen Oslo AS. Virksomheten holder i dag til på Langhus og flytter inn 1. april 2021.

Det skal bygges et tørrvarelager, frys og kjølelager og kontorer for Mandarinen. Dette er det siste byggetrinnet på eiendommen.