EINOR AS skal i samarbeid med Vete Eiendom AS utvikle et stort område ved Regnbuen Næringspark, i ski kommune.

18.800 kvm tomt er nå i ferd med å bli opparbeidet. Grunnarbeidene har startet. 

Eiendommen ligger i Håndverksveien 13 til 17 og er nå i ferd med å bli opparbeidet.