United Bakeries - Rudssletta 35

Nytt fryselager for United Bakeries

2013 bistår Eienor AS, United Bakeries Norway AS i salg med tilbakleie av eiendommen på Rudssletta 35.

2012 Eienor AS bistår med godkjenning av rammetillatelse for neste byggetrinn på eienodmmen. 

I 2010 bisto Eienor AS i bygging av nytt fryselager  på 1.500m2 inntil den eksisterende bygningskroppen.

2008 Eienor har vært med på å bygge nytt fryselager for United Bakeries. Eienor AS bistår United Bakeries bygging av et nytt fryselager på Rudsletta, hvor eksiterende lager er konvertert til fryselager. Denne utbyggingen er på 2.200 kvm. Dette byggetrinnet ble ferdigstilt i 2008.

2007/2008 bistand med utvikling og omregulering av Rudssletta 35
 
2006 Eienor AS bistår med kjøp av Rudssletta 35
 
For mer informasjon, ta kontakt med Einar Bergsland.