Eienor søker tomt i nærheten av Gardermoen / Jessheim


Beliggenhet

Vi søker bygg eller tomt i nærheten av Gardermoen / Jessheim for etablering av en produksjonsvirksomhet innen næringsmidler. Kjøp av eksisterende bygg kan også være aktuelt.

 

Beskaffenhet

Gjerne opparbeidet. Bør ha formål som næring i kommuneplanen og helst regulert til næring

 

Kontakt Einar Bergsland