BYGG 2 ER I GANG I HÅNDVERKSVEIEN 13

Gravingen er godt i gang på den nordlige delen av tomta. Bygget skal stå ferdig i år og skal huse to nye leietakere.