Eienor flytter til Billingstadsletta 13


Eienor AS flytter i nye og flotte lokaler på Billingstadsletta 13 og samlokaliseres med bl.a Bridges og Conceptor. Målet med samlokaliseringen er å nytte synergier fra en felles plattform og samtidig bredde den samlede kompetanse og nettverk innenfor utvikling av eiendom.
 


Ny besøks- og postadresse er: Billingstadsletta 13 - 1396 Billingstad. 

Se kart:  Google maps

Velkommen !