Kilen - Tønsberg

•Solkilen er en sentral og god beliggenhet for bolig. Hovedtyngden av boliger ligger øst for sentrum.

•Tomten ligger sentralt, er vestvendt med gode solforhold, med gode rekreasjonsområder.

•Tomten er ferdig regulert slik at en utbygging på 48 000 BRA bolig tilsvarende ca.40 000 kvm   BRAS

• Deler av tomtene er godkjent for 23.000 kvm forretning og 7.800 kvm kontor.

•Solkilen vil kunne tilby boliger i mellomsjiktet til konkurransemessig priser og dekke markedet for etablerersegmentet, familiesegmentet og seniorsegmentet.

•Området er av offentlige myndigheter avsatt til å være det fremtidige storhandelssenter i Vestfold.

 

Markedet: 

•Tønsberg er Norges eldste by. Byen ble grunnlagt for over 1000 år siden. Byen har en flott beliggenhet og er «hovedstaden» i Vestfold. Byen har hatt en jevn vekst av innbyggere og har i de siste årene hatt et markert oppsving, og er forventet å fortsette å vokse videre de neste 30 årene.    •Det er anslått at befolkningen i Tønsberg skal vokse med 50% frem til 2040, fra 40.000 til 60.000  innbyggere. (SSB)

•Mange fra Tønsberg pendler til Oslo og stadig fler velger å flytte til Tønsberg, og pendle til Oslo. 

 

Eienor AS

I samarbeid med Solkilen AS utvikler Eienor en ny urban bydel i Tønsberg. Eiendommen omfatter ca 150 daa jomfrulig mark som ligger sentralt i Kilen, Tønsberg. Her planlegges utbygging av en ny bydel som vil innheholde forretninger, kontor og boliger.

Solkilens planer for Kilen øst innebærer bygging av en ny bydel med forretninger, kontor og boliger. Området strekker seg fra riksvei 311 på Kilen opp til Grevinneveien.